Wat is het doel? 

Bij Rots & Water werken we aan fysieke en mentale balans door 4 punten met elkaar te verbinden:
1. Het leren gronden (stevig en ontspannen staan), centreren (adem in de buik) en concentreren (her richten van de aandacht/focus).
2. De ontwikkeling van de psycho-fysieke driehoek: lichaamsbewustzijn
- emotioneel bewustzijn – zelfbewustzijn. Dit leidt tot een beter inzicht in eigen reactiepatronen. Dit verbeterd het vermogen tot zelfbeheersing en zelfkennis.
3. De ontwikkeling van fysieke communicatievormen als basis voor de ontwikkeling van andere, meer verbaal georiënteerde vormen van communicatie.
4. Het Rots en water concept. De harde, onwrikbare rotshouding tegenover de bewegelijke verbindende waterhouding. Dit op zowel fysiek, verbaal als mentaal vlak.

Voor wie is de training bedoeld?

De training kan naast weerbaarheidstraining ook gezien worden als teambuilding voor groepen die al bestaan (zoals schoolklassen) maar ook voor groepen die nog gevormd moeten worden. Alhoewel de training oorspronkelijk bedoeld was voor jongens, is inmiddels gebleken dat ook meisjes en andere doelgroepen profijt kunnen hebben van Rots & Water. Denk naast klassen uit het voortgezet (12 jaar tot en met 18 jaar) –of primair onderwijs (5 jaar tot en met 12 jaar) bijvoorbeeld ook aan groepen waar pestgedrag voorkomt of kinderen met faalangst of aan sportteams, ouders of kinderen met een autismespectrum stoornis.

Rots & Water invoeren?

Voor docenten (basisschool en Voortgezet Onderwijs) is er de EDIT (één dag introductie-training). Die is bedoeld om teams te introduceren in werkwijze en doelstellingen van het Rots & Waterprogramma. Het is tevens de beste en snelste manier om het Rots & Waterprogramma schoolbreed in te voeren, en reeds functionerende Rots & Watertrainers binnen de school/organisatie te ondersteunen.

Ook is het mogelijk om een officieel Rots en Water-trainer certificaat te behalen via Zhanwen. Deze training duurt drie dagen. En kan ook op locatie worden verzorgd!


Zhanwen voor Rots & Water trainingen. Meer informatie: Marcel Venis 06-45640354 en/of marcel@zhanwen.nl