Wat is Rots & Water?

Rots & Water is een communicatietraining en een confrontatietraining. Ervaren en doén staan voorop en niet het praten.
Niet dat praten verboden is, integendeel we sluiten elke training af met een kringgesprek. Maar het programma gaat er van uit dat zelfvertrouwen en een “blij zijn met jezelf” te voelen zijn in je lichaam. Je thuis voelen in je eigen lijf; daar trots op kunnen zijn; dat weten te waarderen en kunnen onderhouden. Ook tegen alle invloeden van mode en media en tegen allerlei verleidingen zoals bijvoorbeeld drank, drugs, roken, criminaliteit, vandalisme en geweld. Door de oefeningen die we met elkaar doen leer je wat jouw sterke en minder sterke punten zijn. We laten je bijvoorbeeld voelen hoe sterk je eigenlijk bent. Daarna kan en durf je jouw kracht op een goede manier te gebruiken.
We maken gebruik van oefeningen die onder andere met ademhaling en lichaamshouding te maken hebben. We leren je aanvoelen (bewust worden) dat je door je houding al heel veel over jezelf vertelt.
Ook besteden we aandacht aan verschillende manieren van oogcontact en stemgebruik. Die bepalen namelijk voor een groot deel hoe je op anderen over komt. Hierdoor krijg je ook inzicht in wat jouw gedrag op kan roepen bij anderen.
Het doel van de training is dat je sterker in het leven komt te staan. Hierdoor kun je beter omgaan met lastige situaties en kun je op een gezonde manier keuzes maken die voor jou van belang zijn.
Het Rots & Water weerbaarheidprogramma zoekt de balans tussen: aan de ene kant de harde, onwrikbare rotshouding en aan de andere kant de beweeglijke verbindende waterhouding. Soms is het beter om een Rots te zijn en soms is het beter te zijn als water. Bovendien leer je dat je altijd kunt kiezen tussen deze twee.

Voor wie is Rots & Water?

Het Rots en Water programma komt het beste tot zijn recht als met afzonderlijke jongens- en meisjesgroepen wordt gewerkt. Dit is echter niet noodzakelijk.
Steeds vaker wordt er voor gekozen om jongens en meisjes samen te laten trainen. Bijvoorbeeld om de sfeer in een groep en de relatie tussen leerlingen en leraren te verbeteren. De training is geschikt voor iedereen, leeftijd en/of handicap maken niet uit. Wel zijn er verschillende groepen qua leeftijd bijvoorbeeld basisschoolleeftijd onderbouw en basisisschool bovenbouw. Bij het voortgezetonderwijs hebben de groep brugklas en 2-de klas en een groep vanaf klas 3. In principe wordt er geen rekening gehouden met (intelligentie-)niveau.
Zhanwen voor Rots & Water trainingen.Meer informatie: Marcel Venis 06-45640354 en/of marcel@zhanwen.nl

Wat komt aan bod?

Bij de trainingen komen veel onderwerpen aan bod. Enkele daarvan zijn:    
• Lichaamshouding en sterk staan.
• Lichaamstaal, wat straal je uit.                      
• Ademhaling, stemgebruik en het maken van oogcontact.                                                      
• Het voelen van en aangeven van eigen grenzen en eventueel het fysiek verdedigen ervan.          
• Het aanvoelen en respecteren van de grenzen van een ander.                                                      
• Zonder geweld problemen oplossen.

Hoe wordt er gewerkt?

De training kent veel lichamelijke werkvormen, zoals:                                                        
> Competitiespellen (waarbij lichamelijk weerbaarheid wordt geoefend), maar ook het samenwerken (verbondenheid) komt aan bod.                          
> Lichamelijke training waarin zelfverdediging wordt geoefend en oefeningen gedaan worden om kracht en conditie op te doen. Dus ook zelfvertrouwen.                                        
>Rollenspellen waarin de weerbaarheid met woorden wordt geoefend.                                                
>Kringgesprekken waarin kinderen kunnen nadenken en praten over hun handelen en de gevolgen daarvan.

Wie heeft de training ontwikkeld?

De training is ontwikkeld door Freerk Ykema* en was oorspronkelijk bedoeld voor jongens.
Al snel bleek echter dat de opzet ook aanslaat bij meisjes. In 2002 heeft Ykema het internationale Gadaku Institute en het Nederlandse Rots & Water Instituut opgericht dat verspreid over de hele wereld Rots & Watertrainingen verzorgt, boeken en video’s/dvd’s uitgeeft, en een partnership heeft met de Universiteit van Newcastle/Boys in School Program in Australië
* voor meer info over Freerk Ykema zie: www.rotsenwater.nl