Hoe is de training opgebouwd?

Omdat iedere groep verschillend is zal ook de invulling per groep verschillend zijn. Er is echter wel een basis dat als uitgangspunt wordt gebruikt. De basis bestaat uit 10 units. De bijeenkomsten worden gebruikt om de verschillende units aan de orde te laten komen.
* Gronden en centreren: Leren sterk staan door te leren aarden en het vinden van het middelpunt van het lichaam.
* Ademkracht: Leren begrijpen van de kracht van de adem en oefeningen om te voelen hoe het lichaam reageert op de ademhaling.
* Rots en water in de praktijk: Door individuele oefeningen en simulaties van alledaagse omstandigheden leren omgaan met pesten en bevorderen van samenwerking.
* Zelfverdediging: Ontspanningsoefeningen en leren afweren en verdedigen.
* Verbaal en non-verbaal: Door middel van rollenspellen aanleren van de verschillen tussen rots- en waterhouding door fysieke en verbale oefeningen.
* Zelfvertrouwen: Bewustwording van de eigen uitstraling en begrijpen van de lichaamstaal van anderen.
* Grenzen stellen: Persoonlijke grenzen leren aanvoelen en grenzen durven stellen.
* Eigenwaarde: Het leren erkennen van eigenwaarde en het onderkennen van de waarden van anderen door middel van verschillende praktijk simulaties.
* Bewustwording: Door kringgesprekken stimuleren van het maken van bewuste keuzes en het besef van de eigen verantwoordelijkheden.
* Afsluiting: Het programma wordt afgesloten door middel van het doorslaan van een houten plankje. Dit als symbool voor het bereiken van een vooraf gesteld doel.

Wanneer is de volgende training?

                     Volwassen vrouwen:
maandagavond van 20.00 tot 21.00 uur via de gemeente Hellevoetsluis (140181). Start september 2017.
                    Voortgezet Onderwijs:
Trainingen in het gebouw van Helinium te Hellevoetsluis: Donderdag 09.00 - 10.00 uur. Aanmelden via 06-45640354 of marcel@zhanwen.nl .
                     Primair Onderwijs:
Trainingen in basisschool De Duif te Spijkenisse woensdag 16.30 - 17.30 uur. We starten bij 8 aanmeldingen. Aanmeldingen via IB-er basisschool of 06-45640354 of marcel@zhanwen.nl .

Hoe lang duurt de training?

De training bestaat in principe uit 12
lessen van 90 minuten. Als een andere opzet wenselijk is, kan het programma en de duur daarvan eventueel aangepast worden. Overleg is altijd mogelijk.

Wat kost de training?

Het is lastig om een exacte en vaste prijs te rekenen voor de trainingen, dat heeft te maken met verschillende zaken. Zo zijn er groepen die al een plek hebben waar de training gegeven kan worden (bijvoorbeeld een gymlokaal) maar er zijn ook groepen die van een externe locatie gebruik moeten maken. De prijs is ook afhankelijk van de groepsgrootte, de reis- en onkosten die de trainer moet maken en de duur van de training. Als richtlijn zijn de kosten € 75,00 (excl. BTW.) per uur (excl. reiskosten en materiaalkosten). Trainingslokatie in Hellevoetsluis of Brielle of in de duinen van Rockanje kost € 35,00 per uur. Kinderen die op een hellevoetse (voortgezet) school zitten kunnen gebruik maken van een gesubsidieerde regeling.

Waar vind de training plaats?

Het is aan de groep om te bepalen waar de training gevolgd wordt. Door het vaak fysieke karakter van de training is een sport en of speelruimte zeer geschikt. Veel instellingen hebben zelf een ruimte beschikbaar, anderen huren een ruimte. Desgewenst kunnen wij ook voor een ruimte zorgen.

Wie geeft de training?

De training wordt gegeven door Marcel Venis. Marcel werd in 1970 geboren in Hellevoetsluis waar hij ook naar school ging. Drie jaar na het behalen van zijn mavo diploma, haalde hij zijn havo diploma. Na 2 jaar PABO besloot hij over te stappen naar de lerarenopleiding voor het voortgezet onderwijs waar hij in 1996 afstudeerde als leraar biologie. Daarna heeft Marcel gewerkt op verschillende scholen in Rotterdam en omstreken (en dat doet hij nog steeds). Zijn interesse voor Rots & Water werd gewekt toen Marcel bij een congres een workshop over Rots & Water volgde bij Freerk Ykema*, de persoon die Rots & Water ontwikkeld heeft. Marcel volgde de trainersopleiding. Ook rondde hij specifieke trainingen af: R/W: kinderen met autismespectrumstoornissen, R/W: Focus op meisjes en vrouwen, R/W: Basisschool schoolbreed en tenslotte de Advanced Training bij Freerk Ykema. Sinds 2016 is Marcel in opleiding om Master Instructor Rots en Water te worden. Daarom is het nu mogelijk om via Zhanwen en het instituut een driedaagse te boeken of een incompagny training bij u op uw school bijvoorbeeld. Deze aanvraag gaat dan altijd in samenspraak met het Rots en Water Instituut.
Marcel heeft ook een Licentie Kanjertrainer sinds 25 april 2013. Kanjertrainingen worden ook gegeven via Zhanwen.
Sinds 2011 geeft Marcel ook (EDIT-)trainingen via het Rots en Water instituut. Daarnaast wordt Marcel ook ingehuurd door Camino, om via het orthopedagisch centrum Rots en Water-trainingen te geven. Deelnemers die trainingen volgen via Zhanwen, zijn extra verzekerd (Achmea bedrijfs-ongevallen verzekering).
* voor meer info over Freerk Ykema zie: www.rotsenwater.nl
Zhanwen voor Rots & Water trainingen. Meer informatie: Marcel Venis 06-45640354 en/of marcel@zhanwen.nl